Irene Kol

Psychosomatische Fysiotherapeut
Irene Kol

Psychosomatiek is het medische gebied dat zich bezighoudt met ziektebeelden die zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen. Als fysiotherapeute ben ik mij in toenemende mate gaan interesseren voor dit  vakgebied en heb ik het kandidaatsexamen psychologie gehaald na mijn opleiding tot fysiotherapeut. In 2000 heb ik de driejarige opleiding Psychosomatische Fysiotherapie afgerond en sinds 2010 ben ik uitsluitend nog als Psychosomatisch Fysiotherapeut werkzaam. Op deze locatie werk ik twee dagen per week  op de woensdag en de vrijdag. Daarnaast ben ik sinds 1978 een aantal uren werkzaam voor De Hartekamp Groep (instelling voor verstandelijk gehandicapten) en werk ik tevens een dagdeel in een andere praktijk. Van 2003 tot 2011 ben ik bestuurslid geweest van het Regionaal Genootschap  Fysiotherapie Noord-Holland.
De Psychosomatische Fysiotherapeut behandelt psychosomatische klachten:  („psyche” betekent „geest” en „soma” betekent „lichaam”).  Het zijn lichamelijke en psychische klachten waarbij medisch onderzoek  vaak niets oplevert en een duidelijke medische diagnose  vaak niet te stellen is. Dit geeft een gevoel van onbegrip. Psychosomatische klachten zijn spanning- of stress gerelateerde klachten, onverklaarde pijn, vermoeidheid en slaapproblematiek. Maar ook hoofdpijnklachten en angstklachten worden vaak spanninggerelateerd opgewekt. De verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.

Als Psychosomatisch Fysiotherapeut (PSF-er) ga ik niet spitten in uw verleden, maar tracht ik u uit te leggen hoe deze klachten kunnen ontstaan, wat de gevolgen kunnen zijn van de klacht, welke factoren de klachten in stand houden en hoe gewerkt kan worden aan het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het verstoorde evenwicht tussen belastbaarheid en belasting. Het gaat erom dat u  inzicht krijgt in uw klacht en hoe u zelf deze kan verminderen of voorkomen.

De PSF (Psychosomatische Fysiotherapie) behandeling wordt vergoed door de verzekeraar indien u zich via de Aanvullende Verzekering  voor fysiotherapie hebt verzekerd.