Workshop zingen voor patiënten met Parkinson

Op 20 november hebben wij voor het eerst een workshop zingen voor patienten met de ziekte van Parkinson ( en enthousiaste partners/mantelzorgers ) gehouden. Ruim 10 enthousiaste “zangers/zangeressen”meldden zich op de Popellaan in Bloemendaal, waar
Elise Blesgraaf (logopediste/stemcoach) en Carole Kroese ( dirigent) een zeer gevarieerd programma hadden voorbereid. Uitgangspunt was, dat zingen een gunstige uitwerking op de spreekstem van de patienten met de
ziekte van Parkinson kan hebben, maar vooral ook dat samen zingen ontspannend en plezierig kan zijn. Over dit laatste was iedereen het na afloop wel eens : besloten is er een vervolg aan te geven.

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven ? U kunt u contact met ons opnemen op tel. nrs 023-
5433900 (MTC Springerlaan ) of 06-28263943
(Dinja Schenk) of via ons emailadres : info@mtcspringerlaan.nl